Vårt bostadspolitiska program är utgångspunkten för vår politik. I programmet går det att läsa om vår lägesanalys av bostadsmarknaden, om våra ideologiska ställningstaganden och om vår politik uppdelat på statlig och kommunal nivå.

Läs programmet i sin helhet genom att klicka på länken:

Fler hyresrätter som unga har råd med

Det behöver byggas mer, framförallt bostäder som unga har råd med. Vi tror att vi når dit genom att effektivisera markanvisningar och byggprocesser, öka allmännyttans bestånd och att kommunerna tar ett aktivare bostadsförsörjningsansvar.

En tryggare hyresmarknad

Hyreskostnaden för en bra bostad är något som oroar många unga. Vi vill värna om dagens system med förhandlade hyror för att värna låga hyror som inte riskerar att chockhöjas. Förslag om marknadshyror går i motsatt riktning och riskerar stänga ute fler unga från att få en fast bostad. Det krävs även åtgärder på andrahandsmarknaden för att öka tryggheten och hindra att överhyror tas ut.

Underlätta ungas inträde på bostadsmarknaden

Det måste bli lättare för unga med stabil inkomst att köpa sin första bostad. En bostadsrätt innebär oftast en lägre månadskostnad jämfört med att hyra på andrahandsmarknaden samt är tryggare och mer långsiktigt. Unga måste få mer förmånliga villkor för att möjliggöra inträde på bostadsmarknaden för fler.

Ett ekologiskt hållbart samhälle

Vi befinner oss i en klimatkris och byggindustrin och fastighetsbranschen ansvarar för en stor del av Sveriges utsläpp. Samhälls- och bostadsbyggande måste i högre grad planeras med en hållbar livsstil i åtanke. P-normen behöver fasas ut och ersättas med mer hållbara färdmedel som kollektivtrafik, delningstjänster och cyklism. Tätare städer och stopp för lyxrenoveringar av hyresrätter krävs för minskat klimatavtryck.