Hur vi jobbar

jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Hos oss får unga mellan 16–30 år en plattform för att påverka både sin egen bostadssituation och bostadspolitiken i stort, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden.

Vi jobbar utifrån ett medlemsperspektiv för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runt om i Sverige. Vårt viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad. Du kan läsa våra stadgar här.

Organisationen består av förbundsstyrelsen, lokalavdelningarna och kansliet: 

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder organisationens arbete. Förbundsstyrelsen väljs av organisationens högst beslutande organ – förbundsstämman som hålls årligen. Det är på förbundsstämman som våra medlemmar beslutar om vår framtid och inriktning; bland annat om vår verksamhetsplan, vårt bostadspolitiska program, vår budget och vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen. 

Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna är fristående den centrala verksamheten i förbundet och har egna styrelser, ekonomier och verksamheter. I dagsläget har vi lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Umeå. 

Kansli

Vårt kansli består i dagsläget av en generalsekreterare, en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör som jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen.