Organisation

jagvillhabostad.nu är ett medlemsstyrt förbund. Det innebär att vi arbetar utifrån våra medlemmars perspektiv och att våra medlemsvalda styrelser beslutar om inriktningen för verksamheten. Vi utgår alltid ifrån feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö. Du kan läsa våra stadgar här.

Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka och agera utifrån ungas behov, rättigheter och intressen. Unga är en heterogen grupp, men vissa gemensamma nämnare finns bland många; lägre inkomster, sämre anställningsvillkor och få eller inga referenser från tidigare boenden. Därför kämpar vi för att bostadssituationen för unga ska bli bättre både på kort och lång sikt runt om i Sverige. Vi står vi upp för din och alla andra ungas rätt till en trygg bostad. 

Förbundet består av förbundsstyrelsen, sex stycken lokalavdelningar och ett kansli. Kansliet består i dagsläget av en generalsekreterare, en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör som jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder förbundets arbete. Förbundsstyrelsen väljs av förbundets högst beslutande organ – förbundsstämman som hålls årligen. Det är på förbundsstämman som våra medlemmar beslutar om vår framtid och inriktning; bland annat om vår verksamhetsplan, vårt bostadspolitiska program, vår budget och vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen. 

jagvillhabostad.nu Göteborg Frihamnsdagarna

Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna arbetar på lokal nivå och är fristående den centrala verksamheten i förbundet. Lokalavdelningarna har egna styrelser, ekonomier och verksamheter. I dagsläget har vi lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Umeå.