jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Verksamheten består av tre grenar: påverkan, upplysning och projekt. Hos oss får unga mellan 16–30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Utifrån ett medlemsperspektiv verkar vi för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runtom i Sverige. jagvillhabostad.nu:s viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad. 

Organisationen består av förbundsstyrelsen, lokalavdelningarna och kansliet. Förbundsstyrelsen väljs av organisationens högst beslutande organ – förbundsstämman. Förbundsstämman hålls årligen och det är där som medlemmarna beslutar om förbundets framtid och inriktning. Förbundsstämman beslutar bland annat om verksamhetsplanen, bostadspolitiskt program, budget och vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen. 

Under resten av året består organisationens huvudsakliga verksamhet av lokalavdelningarnas aktiviteter och förbundsstyrelsens arbete med att implementera verksamhetsplanen och det bostadspolitiska programmet samt se till så att ungas perspektiv tas med i debatten. 

Lokalavdelningarna är fristående den centrala verksamheten i förbundet och har egna styrelser, ekonomier och verksamheter. I dagsläget har organisationen lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Umeå. 

Kansliet består i dagsläget av en generalsekreterare, en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör som jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Du kan läsa organisationens stadgar här.