Organisation

Vår struktur

jagvillhabostad.nu är ett medlemsstyrt förbund. Det innebär att vi alltid utgår ifrån våra medlemmar och att våra medlemsvalda styrelser beslutar om inriktningen för verksamheten.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar utifrån feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö

Vårt uppdrag

Unga är en heterogen grupp med olika förutsättningar på bostadsmarknaden, men vissa gemensamma nämnare finns bland många; lägre inkomster, sämre anställningsvillkor och få eller inga referenser från tidigare boenden. Därför organiserar vi unga för att själva kunna vara med och påverka sin boendesituation, bostadspolitiken och samhällsbyggnaden i stort. 

Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka och agera utifrån ungas behov, rättigheter och intressen. Tillsammans engagerar vi oss för att förbättra ungas situation på bostadsmarknaden både på kort och lång sikt runt om i Sverige och står upp för alla ungas rätt att bo tryggt. Du kan läsa våra stadgar här.

Förbundet utgörs av förbundsstyrelsen, sex stycken lokalavdelningar och ett kansli. Kansliet består i dagsläget av en generalsekreterare, en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör som jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder förbundets arbete på nationell nivå och väljs årligen av förbundsstämman. På stämman fattar våra medlemmar också beslut om förbundets framtid och inriktning, såsom vår verksamhetsplan, vårt bostadspolitiska program och vår budget.

Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna arbetar på lokal nivå och är fristående den centrala verksamheten i förbundet. De har egna styrelser, ekonomier och verksamheter. I dagsläget har vi lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Umeå. 

Förbundsordförande

Alexander Wilson van Deurs gavs förnyat förtroende som ordförande på vår förbundsstämma i mars 2023. Han valdes första gången 2022-2023 och har innan dess varit både ledamot och ordförande för lokalavdelningen i Uppsala. Alexander är 22 år och kommer från Tyresö i Stockholm, men bor nu i Uppsala med sin sambo. 

Alexander Wilson van Deurs
Alexander Wilson van Deurs