Om oss

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Hos oss får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Vi erbjuder utbildningar och stöd till unga och driver våra frågor som en aktiv röst i bostadsdebatten. 

jagvillhabostad.nu är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö.

Upplysning

En del av förbundets verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden. Vi stöttar också unga bostadssökande med de medel vi har: Vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och hyresvärdar och vi samlar tips kring vad man kan tänka på när man söker bostad. Vi finns också tillgängliga för att svara på frågor om bostadsmarknaden och boende.

Påverkan

Ett av våra främsta mål är att skapa en jämlik och rättvis bostadsmarknad. Vi vill se en social bostadspolitik nu – en politik där fokus skiftas från marknadskrafter till att handla om allas rätt till en trygg bostad, anpassat efter de egna behoven. Därför driver vi våra frågor mot politiker, makthavare och bransch som en aktiv röst i samhälls- och bostadsdebatten.

Utbildning

Genom vårt arbete vill vi stärka engagemanget och kunskapen i vår sakfråga bland unga. Därför håller vi utbildningar i bostadspolitik och utbildningar som är relevanta för ungas organisering, exempelvis påverkansarbete, styrelsearbete, föreningskunskap och ledarskap. Vi erbjuder en bopolakademi till våra aktivt engagerade, föreläsningar för våra medlemmar samt externa bostadspolitiska utbildningar för unga och makthavare.

Organisation

jagvillhabostad.nu är ett medlemsstyrt förbund som jobbar för att bostadssituationen för unga ska bli bättre både på kort och lång sikt runt om i Sverige. Förbundet består av förbundsstyrelsen, sex stycken lokalavdelningar och ett kansli. Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka och agera utifrån ungas behov, rättigheter och intressen.

2001
jagvillhabostad.nu bildas den 17 februari 2001 som ett nätverk för unga som vill lyfta bostadsfrågan
2003-2004
Vi nomineras till årets opinionsbildare i Almedalen två år i rad. 2003 nomineras vi också till årets lobbyist av Resumé.
2008
Egenmakt - En överlevnadsguide i bostadsdjungeln lanseras med bidrag från Konsumentverket
2010
Vi driver den uppmärksammade kampanjen ”Vi är många som inte upplever bostadsbristen som ett övergående problem”
2014
Begreppsguiden Bopinion tas fram i samarbete med Riksbyggen och Sveriges byggindustrier
2017
SNABBA HUS - Den första omgången av bostäder färdigställs i Västberga
2018
Vi driver projektet Ta plats! Ett samarbete mellan jagvillhabostad.nu och Familjebostäder i Göteborg

Vår vision

“Ett tryggt hem åt alla unga som ger oss valfrihet och egenmakt att forma våra liv”

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Trots det står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter.

Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället.

I jagvillhabostad.nu kämpar vi för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad. Vårt mål är att alla unga i Sverige ska ha tillgång till en trygg bostad.

Vår vision

Ett tryggt hem åt alla unga som ger oss valfrihet och egenmakt att forma våra liv

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Trots det står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter.

Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället.

I jagvillhabostad.nu kämpar vi för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad. Vårt mål är att alla unga i Sverige ska ha tillgång till en trygg bostad.

Mecenater

Riksbyggen och Hyresgästföreningen är förbundets mecenater. Är du intresserad av att stödja vårt arbete? Kontakta oss.

Riksbyggen