Om oss

jagvillhabostad.nu - För alla ungas rätt att bo tryggt

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Hos oss får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Vi erbjuder utbildningar och stöd till unga och driver ett aktivt påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö.

Vilka vi är

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Hos oss får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Vi erbjuder utbildningar och stöd till unga och driver ett aktivt påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö.

jagvillhabostad.nu

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Hos oss får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Vi erbjuder utbildningar och stöd till unga och driver ett aktivt påverkansarbete som en stark röst i bostadsdebatten. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer med hänsyn till klimat och miljö.

Upplysning

En del av förbundets verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden. Vi stöttar också unga bostadssökande med de medel vi har: Vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och hyresvärdar och vi samlar tips kring vad man kan tänka på när man söker bostad. Vi finns också tillgängliga för att svara på frågor om bostadsmarknaden och boende.

Påverkan

Ett av våra främsta mål är att skapa en jämlik och rättvis bostadsmarknad. Vi vill se en social bostadspolitik nu – en politik där fokus skiftas från marknadskrafter till att handla om allas rätt till en trygg bostad, anpassat efter de egna behoven. Därför driver vi våra frågor mot politiker, makthavare och bransch som en aktiv röst i samhälls- och bostadsdebatten.

Utbildning

Genom vårt arbete vill vi stärka engagemanget och kunskapen i vår sakfråga bland unga. Därför håller vi utbildningar i bostadspolitik och utbildningar som är relevanta för ungas organisering, exempelvis påverkansarbete, styrelsearbete, föreningskunskap och ledarskap. Vi erbjuder en bopolakademi till våra aktivt engagerade, föreläsningar för våra medlemmar samt externa bostadspolitiska utbildningar för unga och makthavare.

Upplysning

En del av organisationens verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden samt hjälpa dem med de medel vi har för att hitta en egen
bostad. Det innebär att vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och andra
aktörer där det går att söka boende. Vi sammanställer även material med tips och riktlinjer för vad man ska tänka på som ung bostadssökande och vi finns tillgängliga för att svara på frågor om boende.

Påverkan

En av organisationens största mål är att skapa strukturell förändring på
bostadsmarknaden. Det innebär att vi strävar efter ett samhälle där alla har rätt till en trygg bostad, även för oss unga. För att skapa denna förändring måste vi opinionsbilda och lobba våra idéer hos beslutsfattare och andra bostadspolitiska aktörer. Därför skriver vi debattartiklar, vi träffar politiker och deltar på seminarium om ungas rätt till en trygg bostad.

Projekt

För att påverka bostadspolitiken på nationell och lokal nivå har jagvillhabostad.nu valt att även att driva egna projekt som har inverkan på bostadsmarknaden. Innovation och ökad kännedom om organisationen är ledord för dessa projekt, som innefattar allt från konkreta bostadsbyggen till initiativ vars syfte är att inkludera unga tidigt i byggprocessen.

Vad vi vill

Vi vill se en social bostadspolitik som kan förbättra ungas situation på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för att rätten till bostad tillgodoses. Vårt bostadspolitiska program är utgångspunkten för vår politik. I programmet går det att läsa om vår lägesanalys av bostadsmarknaden, om våra ideologiska ställningstaganden och om vår politik uppdelat på statlig och kommunal nivå.

Vår vision

“Ett tryggt hem åt alla unga som ger oss valfrihet och egenmakt att forma våra liv”

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Trots det står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället. I jagvillhabostad.nu kämpar vi för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad. Vårt mål är att alla unga i Sverige ska ha tillgång till en trygg bostad.

Organisation

Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka och agera utifrån ungas behov, rättigheter och intressen. Unga är en heterogen grupp, men vissa gemensamma nämnare finns bland många; lägre inkomster, sämre anställningsvillkor och få eller inga referenser från tidigare boenden. Därför står vi upp för din och alla andra ungas rätt till en trygg bostad. Vi verkar utifrån ett medlemsperspektiv för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runt om i Sverige.

Organisation

Vi är ett medlemsstyrt förbund som jobbar för att bostadssituationen för unga ska bli bättre både på kort och lång sikt runt om i Sverige. Förbundet består av förbundsstyrelsen, sex stycken lokalavdelningar och ett kansli. Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka och agera utifrån ungas behov, rättigheter och intressen. 

Vår historia

 • 2001

  jagvillhabostad.nu bildas den 17 februari 2001 som ett nätverk för unga som vill lyfta bostadsfrågan.  

 • 2003 & 2004

  Vi nomineras till årets opinionsbildare i Almedalen två år i rad. 2003 nomineras vi också till årets lobbyist av tidningen Resumé.

 • 2008

  Egenmakt - En överlevnadsguide i bostadsdjungeln lanseras med bidrag från Konsumentverket. Guiden ger  mängder av experttips på hur man söker bostad, smörar för hyresvärdar och påverkar politiker. 

 • 2010

  Vi driver kampanjen ”Vi är många som inte upplever bostadsbristen som ett övergående problem”. Kampanjen inleds med ett inslag i TV4. Vi lämnar över namnunderskrifter till bostadsministern och får ett inslag i ABC och Rapport. Kampanjen avslutas med en livedebatt mot bostadsministern i Aktuellt. 
 • 2014

  Begreppsguiden Bopinion tas fram i samarbete med Riksbyggen och Sveriges byggindustrier. Den syftar till att sänka tröskeln för unga att engagera sig i den bostadspolitiska debatten, uppmuntra till användandet av ett lättförståeligt språk, sprida kunskap och skapa en inkluderande miljö.

 • 2017

  SNABBA HUS - Den första omgången av bostäder färdigställs i Västberga. Projektet påbörjades 2009 i samarbete med Svenska Bostäder. Idag har hyresrätter etablerats Västberga, Råcksta och Norra Ängby i Stockholm. 

 • 2018

  Ta plats! Ett samarbete mellan jagvillhabostad.nu och Familjebostäder i Göteborg resulterar i en handbok för att inkludera unga i bostadsbyggnadsprocesser.

Vilka frågor driver vi?

Bostadsmarknaden i Sverige är dysfunktioneIl och unga drabbas särskilt hårt; det råder bostadsbrist i 204 av 290 kommuner, kötiderna för ett hyreskontrakt i förstahand är långa och trösklarna in på den ägda marknaden höga. I valrörelsen 2022 driver vi därför tre bostadssociala reformförslag som skulle stärka ungas frihet och egenmakt på bostadsmarknaden.

Våra projekt

Mecenater

Gör som Riksbyggen, Hyresgästföreningen och Bosam och stöd oss i vårt arbete för en mer rättvis bostadsmarknad!