jagvillhabostad.nu är en ideell organisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Vi strävar efter en rättvis bostadsmarknad där unga bostadssökandes behov, rättigheter och intressen tas tillvara. Därför arbetar vi aktivt med att själva försöka göra något åt bostadsbristen.

Upplysning

En del av organisationens verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden samt hjälpa dem med de medel vi har för att hitta en egen
bostad. Det innebär att vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och andra
aktörer där det går att söka boende. Vi sammanställer även material med tips och riktlinjer för vad man ska tänka på som ung bostadssökande och vi finns tillgängliga för att svara på frågor om boende.

Påverkan

En av organisationens största mål är att skapa strukturell förändring på
bostadsmarknaden. Det innebär att vi strävar efter ett samhälle där alla har rätt till en trygg bostad, även för oss unga. För att skapa denna förändring måste vi opinionsbilda och lobba våra idéer hos beslutsfattare och andra bostadspolitiska aktörer. Därför skriver vi debattartiklar, vi träffar politiker och deltar på seminarium om ungas rätt till en trygg bostad.

image 34

Projekt

En del av organisationens verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden samt hjälpa dem med de medel vi har för att hitta en egen
bostad. Det innebär att vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och andra
aktörer där det går att söka boende. Vi sammanställer även material med tips och riktlinjer för vad man ska tänka på som ung bostadssökande och vi finns tillgängliga för att svara på frågor om boende.

Vad vi vill

jagvillhabostad.nu är en ideell organisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Vi strävar efter en rättvis bostadsmarknad där unga bostadssökandes behov, rättigheter och intressen tas till vara. Därför arbetar vi aktivt med att själva försöka göra något åt bostadsbristen.

Organisation

jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Verksamheten består av tre grenar: projekt, upplysning och påverkan. Hos oss får unga mellan 16–30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Utifrån ett medlemsperspektiv verkar vi för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runtom i Sverige. jagvillhabostad.nu:s viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad.

Gör som Hyresgästföreningen, Bosam och Riksbyggen och stöd oss i vårt arbete för en mer rättvis bostadsmarknad!