Bli aktivt engagerad

Bostad är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för övriga livet, ändå har vi en akut bostadskris där hundratusentals unga i Sverige saknar en trygg bostad. Detta är ett politiskt problem – som går att förändra. I jagvillhabostad.nu kämpar vi tillsammans för den förändringen och ju fler vi är, desto större skillnad gör vi. Du behövs; bli bostadsaktivist!

Välj ditt engagemang

Vi har flera olika sätt att engagera sig på, beroende på vad som passar dig bäst. Alla bidrag gör skillnad.

Ett enkelt första sätt att stötta vårt arbete är genom att bli stödmedlem. Det är gratis, kravlöst och tar en minut. Du kan även bli aktiv i vårt medlemsnätverk, i ett lokalt utskott, i en lokal styrelse eller i vår förbundsstyrelse. De flesta uppdragen kräver inga förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt.

Som engagerad får du

Medlemsnätverk

Att ingå i vårt medlemsnätverk innebär att du anmäler intresse för att bli kontaktad inför aktiviteter. Det kan handla om att bidra vid event, politiska aktioner eller att sprida våra budskap i sociala medier. Du bidrar alltså med punktinsatser utifrån dina förutsättningar och intressen, och du väljer själv när du vill delta.

Lokalt utskott

Utskott är grupper av aktivt engagerade som engagerar sig inom ett specifikt verksamhetsområde i våra lokalavdelningar. Det kan till exempel vara ett utskott för påverkan, upplysning, föreläsningar, praktisk hjälp till unga som söker bostad eller event.

Lokal styrelse

Den lokala styrelsen leder och tar beslut om lokalavdelningens arbete. I varje styrelse finns en ordförande och ledamöter som tillsammans planerar verksamheten inom teman såsom påverkansarbete, upplysning till unga, kommunikation och event. Styrelsen samarbetar med utskotten för att genomföra aktiviteter under året.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder förbundets arbete. De tar strategiska beslut, representerar oss nationellt och arbetsleder kansliet. I förbundsstyrelsen lär du dig massor om organisation, ledarskap och bostadspolitik och får fina meriter för framtiden. Du hittar annonser här när vi rekryterar till förbundsstyrelsen.

bopolakademin

bopolakademin är en utbildningsserie som rustar dig för att självständigt kunna driva förening, granska kommunal bostadspolitik och opinionsbilda kring alla ungas rätt till en trygg bostad. Akademin erbjuds varje verksamhetsår och riktar sig till dig som är aktivt engagerad i någon av våra lokalavdelningar. 

“Förändring sker inte om vi inte kräver det. För att kräva något behöver man vara stark, det blir vi tillsammans.”

Välj ditt engagemang

Vi har flera olika sätt att engagera sig på, beroende på vad som passar dig bäst. Alla bidrag gör skillnad.

Ett enkelt första sätt att stötta vårt arbete är genom att bli stödmedlem. Det är gratis, kravlöst och tar en minut. Du kan även bli aktiv i vårt medlemsnätverk, i ett lokalt utskott, i en lokal styrelse eller i vår förbundsstyrelse. De flesta uppdragen kräver inga förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt.

Som engagerad får du:

bopolakademin

bopolakademin är en utbildningsserie som rustar dig för att självständigt kunna driva förening, granska kommunal bostadspolitik och opinionsbilda kring alla ungas rätt till en trygg bostad. Akademin erbjuds löpande varje verksamhetsår och riktar sig till dig som är aktivt engagerad i någon av våra lokalavdelningar. 

“Förändring sker inte om vi inte kräver det. För att kräva något behöver man vara stark, det blir vi tillsammans.”

Medlemsnätverk

Att ingå i vårt medlemsnätverk innebär att du anmäler intresse för att bli kontaktad inför aktiviteter. Det kan handla om att bidra vid events, politiska aktioner eller att sprida budskap i sociala medier. Du bidrar alltså med punktinsatser utifrån dina förutsättningar och intressen, och du väljer själv när du vill delta. 

Lokalt utskott

Utskott är grupper av aktivt engagerade som engagerar sig inom ett specifikt verksamhetsområde i våra lokalavdelningar. Det kan till exempel vara ett utskott för påverkan, upplysning, föreläsningar, praktisk hjälp till unga som söker bostad eller event.

Lokal styrelse

Den lokala styrelsen leder och tar beslut om allt arbete som genomförs i lokalavdelningen. I varje styrelse finns en ordförande och ledamöter som tillsammans planerar verksamheten inom teman såsom påverkansarbete, upplysning till unga, kommunikation och event. Styrelsen samarbetar med utskotten för att genomföra aktiviteter under året.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder förbundets arbete. De tar strategiska beslut, representerar oss nationellt och arbetsleder kansliet. I förbundsstyrelsen lär du dig massor om organisation, ledarskap och bostadspolitik och får fina meriter för framtiden. Du hittar annonser här när vi rekryterar till förbundsstyrelsen.

Medlemsnätverk

Att ingå i vårt medlemsnätverk innebär att du anmäler intresse för att bli kontaktad inför aktiviteter. Det kan handla om att bidra vid events, politiska aktioner eller att sprida budskap i sociala medier. Du bidrar alltså med punktinsatser utifrån dina förutsättningar och intressen, och du väljer själv när du vill delta. 

Lokal styrelse

Den lokala styrelsen leder och tar beslut om lokalavdelningens arbete. I varje styrelse finns en ordförande och ledamöter som tillsammans planerar verksamheten inom teman såsom påverkansarbete, upplysning till unga, kommunikation och event. Styrelsen samarbetar med utskotten för att genomföra aktiviteter under året.

Lokalt utskott

Utskott är grupper av aktivt engagerade som engagerar sig inom ett specifikt verksamhetsområde i våra lokalavdelningar. Det kan till exempel vara ett utskott för påverkan, upplysning, föreläsningar, praktisk hjälp till unga som söker bostad eller event.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder förbundets arbete. De tar strategiska beslut, representerar oss nationellt och arbetsleder kansliet. I förbundsstyrelsen lär du dig massor om organisation, ledarskap och bostadspolitik och får fina meriter för framtiden. Du hittar annonser här när vi rekryterar till förbundsstyrelsen.