Bli medlem

Bli gärna medlem i jagvillhabostad.nu – det är gratis och du får vara med och stötta kampen för ungas rätt till ett tryggt boende! Du blir medlem i den stad du bor närmast, välj en i listan här nedanför.

Du kan också bli aktivt engagerad hos oss i någon av våra lokalavdelningar, läs mer och anmäl ditt intresse här.

Bli gärna medlem hos oss – det är gratis, kravlöst och du stöttar vår kamp för en jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt. Du blir medlem i den stad du bor närmast, välj en i listan nedanför. 

Välj den stad du bor närmast

Tack för ditt stöd!

Medlemsförmåner

Bostadssökartips: Du får ta del av våra bästa tips, råd och listor för att hitta en egen bostad och för att inte bli utnyttjad av oseriösa aktörer.

Nyhetsbrev: Du får ett nyhetsbrev varje månad med uppdateringar om vårt arbete och bostadspolitiken.

Medlemsexklusiva föreläsningar: Du bjuds in till medlemsexklusiva föreläsningar en gång per termin.

Möjlighet att påverka: Du får möjlighet att påverka förbundets arbete.

Du gör vårt arbete möjligt

Genom att vara stödmedlem bidrar du till att jagvillhabostad.nu, Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga, kan fortsätta existera, bevaka ungas intressen och lyfta ungas perspektiv i bostadspolitiken. Ditt stödmedlemskap stärker vårt arbete för att förbättra bostadssituationen både för dig och alla andra unga.

Vill du engagera dig aktivt? Det kan du göra i någon av våra lokalavdelningar – vi vill alltid bli fler bostadsaktivister! 

Välj den stad du bor närmast

Malmö

Göteborg

Stockholm

Uppsala

Umeå

Örebro

Välj den stad du bor närmast

Tack! Genom att vara stödmedlem bidrar du till att jagvillhabostad.nu kan fortsätta existera, bevaka ungas intressen och stå upp för ungas behov i bostadsdebatten.

Du får:

Medlemsförmåner

Bostadssökartips

Nyhetsbrev

Medlemsexklusiva föreläsningar

Möjlighet att påverka

Bli aktivt engagerad

Vill du engagera dig aktivt tillsammans med oss? Vi vill alltid bli fler bostadsaktivister! Vi har flera olika sätt att engagera sig på, beroende på vad som passar dig bäst.