Boverket: färre hyresrätter byggs

Martin Hedenmo är analyschef på Boverket och han säger att bostadsbyggandet kommer öka de närmaste åren, trots slopat statligt stöd. Däremot kommer antalet hyresrätter minska.

Läs Mer »