Marknadsundersökning om ungas boende

Jagvillhabostad.nu har aldrig tidigare gjort en riktig marknadsundersökning för att ta reda på hur unga egentligen vill bo. Istället har vi försökt förmå andra, med mer pengar och andra resurser att göra undersökningar om såväl hur unga bor idag och vill bo. Men tack vare stöd från Byggkostnadsforum, Boverket har vi nu äntligen kunnat göra en egen liten undersökning, som fokuserar mycket på just vad unga efterfrågar. Det finns idag alldeles för lite fakta om ungas boende, trots att de är en av de största grupperna som vill in på den reguljära bostadsmarknaden, och på det viset en stor kundgrupp att bygga för.

Sifo Research International fick uppdraget att göra en studie av ungas boende och boendepreferenser och har genom en webbundersökning intervjuat 1004 unga mellan 18-35 år i hela landet. Studien genomfördes mellan den 28 mars och den 16 april 2007 och de svarande bodde antingen i någon av våra tre storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö), på en ort med mer än 3000 invånare eller på en ort med mindre än 3000 invånare.

Du kan läsa hela undersökningen på vår nya sida www.byggmer.nu!