Stor minskning av bostadsbyggandet

Under det första kvartalet 2007 minskade bostadsbyggandet i landet, framförallt i Skåneregionen. Sr.se skriver att det beror på att avskaffandet av subventioner till bostadsbyggandet nu börjar synas i statistiken.

 Första kvartalet 2006 påbörjades 4800 lägenheter i flerfamiljshus i landet, och motsvarande siffra i år var knappt 2500 stycken, alltså en minskning med över 48 procent.

Siffrorna för Skåne ser ännu sämre ut, här har bostadsbyggandet minskat med 85 procent jämfört med första kvartalet förra året, från 1337 påbörjade bostäder 2006 till 223 stycken första kvartalet i år. Minst är minskningen i Malmö-Lund området.

Källa: www.sr.se 25/5-07