Dubbelt så många andrahandsboende i Uppsala

Hyresgästföreningen har gett ut en rapport om unga vuxnas boendesituation i Uppsala och Västmanlands län, författad av Sven Bergenstråhle. Den visar att andelen unga som bor i andrahand i Uppsala har fördubblats sedan år 2005. Andelen mambos och unga med eget boende (hyresrätt, bostadsrätt eller egna hem) har inte förändrats.

De som inte har ett eget boende vill framförallt ha en hyresrätt, i större utsräckning än en bostadsrätt. Och bostadsefterfrågan har ökat sedan år 2005, i Uppsala skulle det behövas 5 500 nya bostäder för att täcka ungas efterfrågan, i länet totalt behövs det 7 650 bostäder.

Rapporten visar också att en etta inte får kosta mer än 3 600 kronor i månaden, det svarade i alla fall 57 procent av de tillfrågade. Därmed är många av de nyproducerade bostäderna för dyra för de unga. Samtidigt är et dyrare att bo i andra boendeformer än i en egen bostad, visar undersökningen.