Skåne: stora prisökningar på bostäder

Bostadsrättsprisökningen i Malmö är störst i hela landet. Under den senaste tolvmånadersperioden har bostadsrätterna ökat med 29 procent i pris. En stark ekonomi och större efterfrågan än tillgång ligger bakom.

Bedömare tror dock att prisökningen kommer mattas av till hösten, då man räknar med att många nya lediga bostäder kommer komma ut på marknaden. Per Johnler är vd på Fastighetsbyrån och han säger så här:

” – Inget kan ju stiga hur länge som helst. Ett ganska litet utbud av bostadsrätter under sommarmånaderna har bidragit till de kraftiga prisökningarna. Men i höst och början av 2008 väntas antalet lediga objekt att öka rejält, vilket kommer att bromsa in prisökningstakten i Skåne och på flera andra marknader i landet.”