Hyresgästföreningen: Fastighetsägarnas agerande leder till höjda hyror

Fastighetsägarna Sverige har sagt upp den överenskommelse de haft med Hyresgästföreningen som inneburit att värden via hyran tagit in förhandlingsavgift för hyresgästerna. Den avgiften har funnits sedan 1970-talet, eftersom Hyresgästföreningen förhandlar hyran för 90 procent av landets hyresgäster. Det är frivilligt att betala avgiften, man kan också välja att stå utanför systemet, vilket 10 procent av landets hyresgäster har gjort.

Birgit Friggebo (fp) införde hyressättningsavgiften eftersom man inte tyckte att Hyresgästföreningens medlemmar ensamma skulle betala för att föreningen förhandlade samtliga hyresgästers hyror. Men nu har Fastighetsägarna sagt upp avtalet, efter att ha dragit paralleller till byggsektorns system med granskningsavgifter.

Hyresgästföreningens ordförande heter Barbro Engman och hon säger till Svenska Dagbladet att:

“-De ljuger när de påstår att vi ska träffas för att se över avgifterna-det är inte så. Och att ett system som ger var och en ett fritt val att stå utanför skulle kunna strida mot de mänskliga rättigheterna är ju rent snicksnack. Det finns juridiska utlåtanden som visar att Fastighetsägarna medvetet feltolkar rättsläget. Man vill jävlas och kan man bara hålla på tillräckligt länge kommer till slut lagstiftarna att säga att systemet inte är stabilt och att parterna inte tar sitt ansvar.”

Hon menar att det snarare är ideologi som ligger bakom Fatsighetsägarnas utspel. Men Fastighetsägarnas vd Per-Åke Eriksson försvarar deras agerande så här:

“-Många hyresgäster betalar idag en avgift till en organisation som de inte är medlemmar i. Och liksom Byggnads redovisar inte Hyresgästföreningen vad dessa pengar används till. Det görs ­ingen boskillnad mot deras politiska verksamhet. Därför vill vi borra djupare i frågan och se vad som kan göras.”

Han menar att om dagens hyressättningssystem störtas så beror det inte på Fastighetsägarna, utan på Europakonventionen.

jagvillhabostad.nu undrar stilla hur en ändring av systemet inte kan bero på Fastighetsägarna, när det var de som anmälde den svenska modellen till EU.

Källa: Svenska Dagbladet 14/9-07