jagvillhabostad.nu och Stockholmshem bygger för unga

jagvillhabostad.nu och Stockholmshem hade den 27 september en pressträff om vårt samarbete, där vi tillsammans söker mark i Bromma för att bygga hyresrätter för unga. Läs vårt pressmeddelande här!

“Den stora ungdomskullen födda 1985-1994 är snart på väg att fullt ut försöka etablera sig på bostadsmarknaden. Det rör sig om 1,1 miljoner ungdomar eller 12 procent av Sveriges befolkning. Ett sätt att möta detta är att nyproducera hyreslägenheter direkt för unga.

Nätverket jagvillhabostad.nu och Stockholmshem startar därför ett pilotprojekt för att skapa en väg in på bostadsmarknaden för yngre stockholmare. Lägenheterna ska hyras ut till yngre bostadssökande, men är inte ett traditionellt kategoriboende som studentlägenheter eller ungdomsbostäder. Hyresgästerna ska ha rätt att bo kvar så länge man vill och samma bytesrätt gäller som för vanliga hyreskontrakt.

– Vi vill bevisa att det går att bygga kostnadseffektiva bostäder som unga kan och vill efterfråga. Vi vände oss till Stockholmshem för att de har lång tradition av att bygga och förvalta mindre lägenheter i Stockholms stad där efterfrågan är som störst, säger Tobias Olsson verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

Jagvillhabostad.nu och Stockholmshem kommer att samarbeta redan på planeringsstadiet, bland annat genom att använda fokusgrupper, vilket skiljer detta samarbete från tidigare projekt som nätverket deltagit i. Förslag på planlösningar, standard, material med mera kommer även att testas på jagvillhabostad.nu’s medlemmar via webbplatsen www.byggmer.nu.

– Det är viktigt att jagvillhabostad.nu är med från början för att deras idéer ska få genomslag i projektet, säger Pelle Björklund, vd på Stockholmshem. Vi pressar förstås kostnader i varje projekt vi bygger, men det här samarbetet ger oss unika förutsättningar att skräddarsy lägenheterna efter unga bostadssökandes önskemål.

Var: Norra Ängby, Bromma. Tomten ligger mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen.

Byggstart: Hösten-vintern 2008, om allt går enligt planerna. Markanvisning är sökt och behandlas av Exploateringskontoret nu under hösten.

Antal lägenheter: ca 75-100.

Lägenhetsstorlekar: Främst mindre storlekar, yteffektiva ettor till treor.

Hyror: Sätts senare i projektet inför förmedling. Målet är givetvis att hyrorna ska bli så låga som möjligt.

Förmedling: Till yngre bostadssökande via Stockholms stads Bostadsförmedling.”