Stockholm satsar på en snabbare planprocess

I den borgerliga Stockholmsalliansens förslag till budget för 2008 finns en hel del pnkter som rör bostadsbyggandet. Målet är att 15 000 bostäder ska byggas under mandatperioden, och man satsar 6 miljoner på att få en snabbare planprocess.

Zdravko Markovski är affärsenhetschef på JM i Stockholm:

“-Vi är glada att de behåller en hög ambitionsnivå som även det förra styret hade. Stockholm är landets motor och det är viktigt att staden växer.”

Politikerna vill att det ska bli möjligt att bygga på mark som inte kräver sanering eller överdäckning, och att man ska ha en högre exploateringsgrad och mindre detaljerade krav från stadens sida, vilket ska leda till att boendekostnaderna i nyproduktionen ska bli lägre.

Dessutom vill man halvera tiden fram till beslut i planprocessen, vilket man alltså satsar 6 miljoner kronor på. Zdravko Markovski säger att han upplever att processen blivit trögare sedan man skiftade majoritet i stadshuset, skriver tidningen Byggindustrin.

Källa: Byggindustrin 14/9-07