Nya interna köregler i Svenska Bostäder

Styrelsen för Svenska Bostäder ska införa nya köregler för den interna byteskön, där boende i “mindre attraktiva” områden ska kunna tillgodoräkna sig dubbel kötid från den 1 april 2008.

Dagens Nyheter skriver:

“En tanke med köbonusen är att den ska locka fler att pröva på att bo i dessa områden i stället för att bo i andra, tredje eller sjätte hand i väntan på en bostad i en mer attraktiv stadsdel. En annan tanke är att de som längtar bort ska få en chans till snabbare byte.”

Om man bor i ett “mindre attraktivt” område och flyttar inom området, eller om man flyttar till ett sådant område, så får man behålla sin kötid. Det ska öka rörligheten och få folk som idag bor i för små lägenheter att våga flytta utan att riskera sin kötid.

Kristina Alvendal (m) är bostadsborgarråd och ordförande i Svenska Bostäder:

“-Vi gör det här för att på sikt försöka få en bättre blandning av människor i olika bostadsområden.”

Källa: Dagens Nyheter 21/11-07