SSCO: behåll studentbostäderna i Skrapan!

Bostadsborgarrådet Kristina Alvendal har aviserat en försäljning av Studentskrapan, vilket har lett till oro bland hyresgästerna, som är rädda att studentbostäderna kommer försvinna om en ny ägare inte vill ha dem kvar. SSCO vill att staden ska skriva in i detaljplanen att fastigheten ska innehålla studentbostäder, och att man ska använda sig av tredimensionell fastighetsbildning. De skriver:

“SSCO har 50 års erfarenhet av att driva studenbostäder. Vi vet att det är en verksamhet som kräver kunnande och engagemang, och att lönsamheten i bästa fall är begränsad. För att Skrapans framtid ska se så ljus ut som möjligt är det därför av stor vikt att Stockholms stad väljer en erfaren studentbostadsaktör som köpare – antingen av hela fastigheten, eller av den del som hyser studentbostäderna.”

SSCO vill också att man upplåter Skrapan med tredimensionell fastighetsbildning, och därmed kunna ha skilda ägare för galleria, bar och studentbostäder. De föreslår till exempel att Svenska Bostäder gör sig av med de kommersiella ytorna, men behåller studentbostäderna, vilket också enligt SSCO skulle pröva “uppriktigheten bakom det argument som Kristina Alvendal framfört: att staden inte skall bedriva kommersiell verksamhet”.

Källa: Stockholm City 25/1-08