Odell: värderingsstyrda hyror kommer snart

Bostadsminister Mats Odell besökte den 4 februari Malmö för att studera Malmömodellen, en ny variant på hyresförhandlingar som Hyresgästföreningen och MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, tagit fram. Och han gillade vad han såg. Modellen innebär att man tar större hänsyn till läget och lägenhetens standard i hyresförhandlingen.

“- Jag tror att hushållen är villiga att betala mer för bra läge, bra standard och bra service än för dåligt läge, dålig standard och dålig service. Men förändringarna ska ske inom ramen för bruksvärdessystemet, det är inte tal om marknadshyror”

sade Odell efter mötet. Han pratade också om sin önskan att få in ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden, något han menade kommer vara ett komplement till hyresrätten. Men en fråga restes kring hur man ska göra med besittningsskyddet i en ägarlägenhet som hyrs ut:

“Det är central fråga som måste få ett svar men jag har inget nu”

var Mats Odells svar.

Källa: Hem&Hyra 4/2-08