Regeringen vill införa ägarlägenheter i Sverige

Regeringen föreslog igår ett nytt system med ägarlägenheter (läs pressmeddelandet om propositionen här), där ägaren inte behöver vara med i en bostadsrättsförening. Innehavaren av en ägarlägenhet får ungefär samma rättigheter som den som köpt ett radhus. Den som köpt en ägarlägenhet kan till exempel hyra ut den i andra hand utan att be om lov. Regeringen anser att införandet av ägarlägenheter kommer att bidra till ökad bostadsproduktion och till ett ökat utbud av lägenheter att hyra. Jagvillhabostad.nu håller inte med om den analysen!

Poängen med ägarlägenheter är att en privatperson ska kunna köpa på sig ett par ägarlägenheter för att sedan hyra ut dem. Jagvillhabostad.nu menar att en sådan utveckling medför att andrahandsuthyrningen tar över allt mer, på bekostnad av förstahandsmarknaden. Andrahandsmarknaden är jätteviktig men ska ses som ett komplement till förstahandsmarknaden, inte ett alternativ.

Andrahandsmarknaden blir troligen ännu mer osäker och ännu dyrare om ägarlägenheter införs. För att det ska vara intressant för en privatperson att köpa på sig ett par ägarlägenheter och sedan hyra ut dem måste det nog finnas en möjlighet att ta ut en högre hyra än bruksvärdeshyran.  Andrahandshyresgäster betalar redan idag i snitt minst 40 % mer i hyra än vad förstahandshyresgäster gör! Hittills har ingen heller kunnat svara på hur besittningsskyddet ska se ut för den som hyr en ägarlägenhet i andra hand.

Jagvillhabostad.nu tror inte att införandet av ägarlägenheter kommer att leda till ett ökat byggande, utan möjligen att byggandet förändras i karaktär – att ägarlägenheter byggs istället för hyresrätter.  Mats Odell (kd), kommun- och finansmarknadsminister, har tidigare vid flera tillfällen sagt att införandet av ägarlägenheter kommer att öka valfriheten i boendet och tillföra nytt kapital till byggbranschen. Jagvillhabostad.nu tycker inte att det är där bostadsmarknadens problem finns.

Införandet av ägarlägenheter är en åtgärd som gynnar producenterna, inte konsumenterna. Jagvillhabostad.nu anser inte att det finns en efterfrågan bland konsumenter för det nya systemet. Ungas ställning på bostadsmarknaden riskerar att försämras ytterligare, med färre hyresrätter, en större andrahandsmarknad (med högre hyror än idag) och ännu färre chanser att få tag i en egen bostad.  

Läs mer:
SR 11 november
DN 11 november
Metro 12 november