Kreditgarantier under byggtiden

Regeringen har fattat beslut om att införa kreditgarantier för lån till bostadsbyggande under byggtiden. Statens Bostadskreditnämnd, BKN, lämnar idag statliga kreditgarantier för bostadslån för färdigställda bostäder och har på regeringens uppdrag analyserat behovet av kreditgarantier under byggtiden. BKN konstaterar i sin rapport att det finns behov för sådana garantier, och remissutfallet på rapporten visar att intresset från byggbranschen är starkt. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2009 och omfattar alla upplåtelseformer, även ägarlägenheter.

BKN:s kreditgaranti är en försäkring som långivare (banker) kan teckna för lån. Det ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån. Kreditgarantier kan alltså göra det lättare för byggföretag att finansiera bostadsbyggen. Mats Odell säger till di.se att uppåt 70 procent av byggföretagen har problem med att få sina projekt finansierade – men med kreditgarantierna för lån under byggtiden kan byggandet komma igång trots finanskrisen.

Jagvillhabostad.nu tycker att det är bra att regeringen agerar för att åtgärda bostadsbristen och det låga tempot i bostadsbyggandet. Strömmen av ödesmättade rapporter om lågt bostadsbyggande (senast i Malmö och Göteborg) fortsätter vara strid, och bostadsbristen är fortsatt akut på alldeles för många håll. Byggföretagen bör ta chansen att bredda sina produktportföljer och variera nyproduktionen mer, för att kunna tillgodose efterfrågan hos fler kundgrupper än medelålders medelklass – till exempel de 1,1 miljoner unga som ska flytta hemifrån de närmaste åren, eller de tusentals unga som borde vara inne på bostadsmarknaden vid det här laget men som fortfarande inte har ködagar, kontakter eller pengar nog att slå sig in.

Bottenlån: Ett lån med en fastighet som pant. Ger lägre ränta än ett lån utan säkerhet.
Topplån: Ett lån utan pant/säkerhet som tas för den del av köpesumman som låntagaren inte kan få bottenlån för. Högre ränta än bottenlån/lån med säkerhet.