600 nya studentlägenheter i Lund

De närmaste åren ska över sexhundra studentlägenheter byggas i Lund. Rektorn för Lunds universitet Per Eriksson ser planerna som en bra början, men är inte nöjd. I en kommentar till Sydsvenskan säger han att som läget är just nu får Lunds universitet leva med en förlust av studenter som inte läser hos dem, därför att de inte kan erbjudas bostäder.

Universitetsrektorn efterlyser en bättre framförhållning i planarbetet. Mellan 2004 och 2007 ökade byggkostnaderna med 40 procent. Under den rådande lågkonjunkturen har motsvarande kostnader sjunkit med uppemot 35 procent – men byggandet ligger fortfarande på en rekordlåg nivå. Eriksson menar att kommunen måste ha en planering som innebär att byggandet snabbt kan komma igång när konjunkturen vänder neråt.

Elisabeth Gehrke, vice ordförande i Lunds universitets studentkårer, gillar byggplanerna. “Vi ser gärna att det byggs fler billiga hyresrätter som vuxna – student eller ej – kan bo i. Vi är glada över de aktiva planer som tagit fart när det gäller byggandet för studenter”, säger Gehrke till Sydsvenskan.

Unga och studenter är både var för sig och sinsemellan heterogena grupper, men de har ofta mycket gemensamt och är i viss mån överlappande. Både unga och studenter är svaga grupper på bostadsmarknaden, och de är båda beroende av en fungerande bostadsmarknad med ett brett och varierat utbud av bostäder. Jagvillhabostad.nu har nyligen inlett ett fördjupat samarbete med Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Lunds universitets studentkårer (LUS). Ni kommer höra mer om detta!