Dystra utsikter för Stockholms bostadsmarknad

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK) har gjort en sammanställning av Stockholmskommunernas byggplaner fram till 2018. Runt 130 000 nya bostäder planeras – men enligt regionplanekontorets beräkningar skulle det behövas åtminstone 25 000 till.

20 av 26 kommuner i Stockholms län rapporterar idag bostadsbrist. 22 kommuner har bostadsbrist för ungdomar, 23 kommuner har brist på små hyreslägenheter och 15 kommuner har bostadsbrist för studenter. Undersökningar visar att det skulle behövas omkring 36 000 nya bostäder i Stockholms län för att täcka behovet hos de 56 000 unga som idag saknar och efterfrågar en egen bostad. 127 000 15-19-åringar i Stockholms län står beredda att flytta hemifrån de närmaste åren – och fler och fler flyttar till Stockholm från andra delar av landet. Stockholms befolkning växer så det knakar, men Stockholms bostadsbyggande hänger inte med för fem öre.

“Bostadsbyggandet kommer minska i den ekonomiska krisens spår”, skriver Dagens Nyheter. Men lågkonjunkturen gör ju att byggpriserna sjunker? Det finns inga genvägar. Vi måste bygga bort bostadsbristen, och vi måste börja NU. Jagvillhabostad.nu vet massor om hur bostadsbyggandet kan förbättras, förnyas och effektiviseras genom att ta tillvara på ungas efterfrågan och önskemål. Fråga oss!