Ny handlingsplan ska ge fler bostäder i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har i dagarna godkänt stadsbyggnadskontoret förslag till handlingsplan för ökat bostadsbyggande. Jagvillhabostad.nu välkomnar initiativet, men vill gärna se ett så blandat byggande som möjligt. Fler små och billiga hyresrätter, och snabbare åtgärder för att lösa bostadskrisen bland unga!

Arbetet med handlingsplanen har pågått sedan i juni. Bakgrunden är Malmös befolkning ökat rekordsnabb de senaste åren, samtidigt som bostadsbyggandet varit extremt lågt och inte på långa vägar kunnat möta de behov som befolkningsökningen inneburit. Anna Svensson från jagvillhabostad.nu Malmö säger till Lokaltidningen Malmö att något drastiskt måste göras åt bostadssituationen. “Om ingenting görs så kommer det att bli kris för unga och studenter. Vi ser redan nu att folk hoppar av sina utbildningar för att de inte hittar någonstans att bo.”

Enligt den nya handlingsplanen finns potential att sätta igång cirka 1700-1800 bostadsbyggen per år i Malmö under de närmaste åren framöver. Behovet är dock ännu större än så, vilket också kommunalrådet Anders Rubin (S) säger i ett pressmeddelande. Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende i Malmö och Lund visar att 5850 bostäder skulle behöva byggas för att möta efterfrågan hos unga mellan 20 och 27 år som idag saknar egen bostad i Malmö.