“Sega gubbar ger oss högre hyror”

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman och Feministiskt Initiativs talesperson Gudrun Schyman skriver i en debattartikel i Expressen att stillastående gubbar i byggbranschen hindrar unga vuxna från att röra på sig och flytta hemifrån.

Engman och Schyman menar att effektiviseringspotentialen inom byggbranschen är stor och omvittnad. I ett typiskt byggprojekt består 30 procent av byggkostnaderna av byggfel, slöseri, onödiga transporter, väntan, dålig logistik och felaktig projektering. Produktionskostnaderna kan sänkas med 40 procent och boendekostnaderna med 25 procent – vilket motsvarar ett par tusen kronor i månaden i sänkt hyra för en nybyggd hyreslägenhet.

Utredningen Skärpning gubbar, som kom 2002, handlar om konkurrens, kvalitet, kostnad och kompetens inom byggbranschen och konstaterar att det inte finns någon sektor som är lika präglad av låg produktivitet, obenägenhet till förändring och handlingsförlamning. Uppföljaren Sega gubbar kom 2009 och visar att mycket lite har hänt. Det finns även fler rapporter om hur risigt byggbranschen funkar, bland annat en från Chalmers tekniska högskola med 31 rekommendationer för att öka lönsamheten i byggandet och minska slöseriet (pdf).

Höga kostnader för nyproduktion är ett av de flitigast använda argumenten för att inte bygga för unga. Problemet är ju att hur många exklusiva nya lägenheter som än byggs finns det ändå inte nog med bostäder som passar unga. En del av bostadsproduktionen måste därför riktas direkt till unga – något som också kan fungera som en motor för en förändrad syn på boende och byggande, när nya behov formuleras och möts. Att effektivisera och förbättra bostadsbyggandet är nödvändigt och akut. Engmans och Schymans debattartikel lyfter problem som borde varit åtgärdade för länge sedan, och som byggbranschen bär ett stort ansvar för att åtgärda.