Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

Elsa Reimerson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu, skriver i en debattartikel på Tidningen Fastighetsnytts WebbForum om övertron på flyttkedjor och behovet av en varierad nyproduktion av bostäder.

Det finns en närmast religiös tro på att flyttkedjor är lösningen på alla bostadsmarknadens problem – inte minst bostadsbristen bland unga. Flyttkedjor används som argument för ett ensidigt byggande, där stort och dyrt är totalt dominerande och mycket litet görs för att förnya och effektivisera bostadsbyggandet. Detta synsätt har dominerat bostadsproduktionen de senaste åren – men det har inte fått någon större effekt på bostadsbristen bland unga. Det är hög tid att tänka om!

Exklusiv nyproduktion och långa flyttkedjor är inte det mest effektiva sättet för att ge unga en möjlighet att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. På marknader med en bristsituation eller omfattande inflyttning är det ovanligt att låginkomsthushåll kommer in på bostadsmarknaden genom långa flyttkedjor. Korta flyttkedjor kan indikera att nya hushåll tar sig in på bostadsmarknaden – en flyttkedja bryts ofta genom att någon som saknat bostad får en. Långa flyttkedjor är nog ett bra sätt om syftet är att skapa stora möjligheter för dem som redan har en bostad, men att hävda att det också löser bostadsbristen bland unga är att göra det alldeles för enkelt för sig.

En övervägande majoritet av bostadsbyggandet idag riktar sig till en homogen och begränsad konsumentgrupp. Men när efterfrågan faller på den där snitsiga bostadsrättstrean med öppen planlösning bryter hela bostadsproduktionen ihop, vilket blivit oerhört tydligt det senaste året. Efterfrågan på yteffektiva och kostnadseffektiva smålägenheter är stor, och kommer att fortsätta vara det. Att bygga för unga kan vara en förbättringsagent för bostadsbranschen.

Ökad kostnadseffektivitet och sänkta produktionskostnader, flexibelt byggande som passar för många olika människor och hushållssammansättningar, bredare och mindre konjunkturkänslig produktportfölj – byggbranschen har allt att vinna på förnyat och förbättrat bostadsbyggande! Att bygga för unga kan också lyfta hela bostadsområden. Finns det bättre reklam för ett bostadsområde eller en fastighetsägare än en ung person som trivs? Genom att blanda upplåtelseformer och bostadsstorlekar, i stället för att täcka stora ytor med flådiga jättelägenheter eller villamattor, bryts segregationen och attraktiviteten ökar.

Unga är bostadskonsumenter och potentiella kunder precis som alla andra, men av någon anledning räknas sällan vår efterfrågan. Diskussionen stannar vid att unga inte har råd att efterfråga befintligt utbud. Helt bakvänt – problemet är ju misslyckandet med att hitta produkter som matchar ungas efterfrågan! Varför slåss inte bostadsbyggare och fastighetsbolag om att bli först in på banan och skaffa sig ett försprång hos en av de största och mest ignorerade konsumentgrupperna? Sveriges största handelsföretag är världsledande när det gäller att hitta kostnadseffektiva lösningar och arbetar utifrån en filosofi som handlar om att skapa ett bättre vardagsliv för den stora gruppen människor, men inom bostadsbyggandet finns idag inga motsvarigheter till bokhyllan Billy.

Ställ guldkalven åt sidan och släpp tanken på att flyttkedjor kommer att göra världen rosenskimrande och bostadsmarknaden fungerande. Bygg bostäder som unga har möjlighet att efterfråga! Genom att anta utmaningen att möta ungas behov och efterfrågan kan byggkostnaderna sänkas, byggbranschen får en välbehövlig förnyelse och nya bostadsområden en större variation. Det är inte frågan om antingen eller – allt som byggs är bra, men vi tjänar alla på att bygga både för långa flyttkedjor och direkt till unga.

Elsa Reimerson, verksamhetschef jagvillhabostad.nu