Vi deltar på konferensen Affordable rental housing for the young i Bryssel

Måndag den 3 oktober deltar jagvillhabostad.nu på konferensen Affordable rental housing for the young, som arrangeras i samband med International Tenants’ Day/ UN World Habitat Day. Det här är programföklaringen for konferensen:

The event will focus on the access of the young population in the housing market since one of the biggest problem in EU today. Young people are increasingly squeezed out of the housing market; affordable housing in both the private and social rented sector is in short supply and buying a home is out of reach of many. Because of this reason nearly 50 % of the young people (18-34 years old) in EU today, still live with one of their parents. Delayed adulthood as a social phenomenon produced by housing conditions is a problem that employment and social policies should take seriously, in terms of the potential negative effects it can have on family life, labour market mobility and employment rates. On the occasion of UN World Habitat Day/International Tenants’ Day, IUT will debate about solutions to the housing shortage for young adults.

Verksamhetschef My Malmeström-Sobelius deltar, under rubriken Housing diversity, solutions for young people, med en presentation som följs av paneldebatt. Övriga deltagare i panelen är bland annat representanter från European Youth Forum och EU’s office of Union Social pour l´Habitat. Övriga paneler har rubrikerna How to strengthen the housing market position of young people?- Solutions at EU and UN level and Young peoples’ housing exclusion.

Då vårt internationella arbete de senaste åren begränsats till våra närmaste grannländer ser vi särskilt fram emot att få knyta nya kontakter med andra som arbetar med ungas bostadssituation runt om i världen. Vi hoppas också på att dels få nya perspektiv på vårt arbete genom att sätta det i relation till hur arbetet ser ut i andra delar av världen. Dels att kunna inspirera andra genom att berätta om de projekt vi drivit och driver.

Konferensen hålls måndag 3 oktober på Committe of the regions i Bryssel. Läs mer på IUT:s hemsida.