TA PLATS! engagerar unga i lokal bostadsplanering


TA PLATS! är ett projekt i samarbete med Familjebostäder i Göteborg, som går ut på att stärka ungas inflytande över bostads- och stadsutvecklingsfrågor, och samtidigt ge unga chansen att påverka ett konkret byggprojekt i bostadsområdet Bergsjön i Göteborg.

dsc_9487
Bild från den första fokusgruppträffen i september. Deltagarna märkte ut platser de gillar och inte gillar på kartor över Bergsjön.

Att det råder en extrem bostadsbrist i landet, där unga är en av de grupper som främst drabbas, är något som jagvillhabostad.nu ofta påpekar. Vi brukar även lyfta att bostadsförsörjningsansvaret är lokalt, samtidigt som endast ungefär hälften av landets kommuner vidtar konktreta åtgärder för att underlätta för unga att få ett eget boende. Som en av våra metoder för att underlätta för unga på bostadsmarknaden arbetar jagvillhabostad.nu med att ingå samarbeten med bostadsbolag för att producera bostäder som unga kan efterfråga samt för att öka ungas inflytande genom att involvera unga i processen. Ni som följt vårt arbete känner säkert till projektet SNABBA HUS i Västberga, Stockholm.

Under 2015 inledde jagvillhabostad.nu ett samarbete med Familjebostäder i Göteborg. Det första projektet vi jobbade med, Kollektiv Tellus, gick ut på att utveckla ett koncept för kollektivboende för unga i området Bergsjön. Den första av tre pilotlägenheter håller nu på att färdigställas och inflytt är planerad till januari 2017. Nu fortsätter vi samarbetet med Familjebostäder inom projektet TA PLATS!

I Göteborg planeras det för många nya bostäder fram till stadens jubileum 2021, varav flera kommer att byggas i området Bergsjön. jagvillhabostad.nu tycker att det är viktigt att unga får vara med och påverka den processen, och därför kommer vi att delta i Familjebostäders byggprojekt på Merkuriusgatan i Bergsjön. Där kommer ett antal bostadshus att byggas och stå klara till jubileumsåret, varav en byggnad kommer att innehålla lägenheter för unga.

Det huvudsakliga syftet med TA PLATS! är att stärka ungas inflytande över den lokala bostads- och stadsplaneringen. Det görs genom att engagera unga Bergsjöbor i utvecklandet av ett koncept för Familjebostäders ungdomslägenheter på Merkuriusgatan. Denna process leds av jagvillhabostad.nu. Tillsammans med en fokusgrupp arrangerar vi workshops där vi diskuterar bland annat planlösning, utformning av utemiljön och gemensamma utrymmen samt hyra och kontraktsform.

Skisser över planlösningar
Skisser över planlösningar.

Det finns ett stort intresse för lokala stadsutvecklingsfrågor bland unga generellt och även i Bergsjön. Dock upplevs de påverkansforum som existerar ofta som svårtillgängliga. Med TA PLATS! vill vi därför även arbeta för att tillgängliggöra inflytandeformer och skapa en plattform för ett vidare engagemang i bostads- och stadsutvecklingsfrågor, som kan leva kvar även efter att arbetet med byggnaden och bostadskonceptet slutförts. Inom TA PLATS! kommer det därför även att arrangeras till exempel föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter som deltagarna själva önskar och planerar.

__________________________________________________________________________

TA PLATS! startades i augusti 2016 och kommer att pågå fram till juni 2017. Fokusgruppen arbetar med bostadskonceptet fram till januari nästa år.

Nu återstår tre träffar i projektet.

Träff 3: Utemiljö & rummen mellan husen
Tid: torsdag 17 november 17:00 – 19:00
Plats: samling utanför biblioteket på Rymdtorget

Först kommer vi att gå på en områdesvandring där vi besöker platsen där huset ska byggas och närliggande bostadsgårdar för inspiration inför workshopen. Sedan har vi en workshop inomhus där vi diskuterar vad som är viktigt i utformningen av utemiljön och vad som ska finnas på gården.

Träff 4: Arkitektföreläsning & gemensamma utrymmen
Tid: måndag 12 december 17:30-19:30
Plats: Familjebostäders lokaler, Rymdtorget 7

Träffen börjar med att vi får besök av arkitekterna Nazdar Ghalali och Josephina Wilson berättar om hur det är att jobba som arkitekt och om hur arkitektur hör ihop med demokrati och ungas inflytande. Sedan diskuterar vi vad som är viktigt i utformningen av husets gemensamma utrymmen, till exempel ska det finnas en gemensam lokal som de boende kan använda? Kan tvättstugan och trapphuset utformas så att de blir mötesplatser?

Träff 5: Lägenhetsförmedling & kontrakt
Tid: tisdag 31 januari 17:30-19:30
Plats: Tellusgatan 26

Vi diskuterar hur lägenheterna ska förmedlas utifrån frågor som: hur gamla ska de som kan söka lägenheterna vara? Vilka ska kunna söka lägenheterna? Bör lägenheterna förmedlas till unga från Bergsjön i första hand? Ska de större lägenheterna hyras ut med kompiskontrakt? Om två kompisar hyr en lägenhet tillsammans, vad händer om den ena vill flytta?

Vi bjuder på mackor och fika på alla träffar!

Projektet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.