Riksutbildningsdag 20 februari

Den 20:e februari bjöd vi in våra medlemmar till en förmiddag fullpackad med föreläsningar och en workshop om hur organisationen ser ut och hur vi kan påverka bostadskrisen i Sverige. 

Dagen började med att förbundsordförande Emma Ringqvist presenterade organisationens mål och syfte och hur Jagvillhabostad. nu arbetar för att förbättra bostadssituationen för unga. 

Idag säger 74 procent av landets kommuner att de har ett underskott av bostäder, vilket är en av de främsta orsakerna till att det råder bostadsbrist i landet. Därför är det viktigt att det finns organisationer som oss och som är där för att pressa politiker och kommuner att ta sitt bostadsförsörjningsansvar och se till så att det finns bostäder åt alla. 

Emma gick även igenom organisationens verksamhet och tog upp exempel på hur vi har kunnat påverka och föra dialog med politiker och berörda aktörer för att se till så att unga har någonstans att bo. 

Vi fick även lyssna på Hyresgästföreningsens talesperson för ungas boende, Ola Palmgren, som gav oss en fördjupande analys av bostadsbristen och hur HGF:s kampanj ”Stoppa bostadskaoset” lyfter människor som har blivit påverkade av den.  Flera personer i HGF:s kampanj vittnar om att de har blivit trakasserade av sin hyresvärd eller varit tvungna att betala ockerhyror för att inte bli hemlösa. 

Ola gick även igenom hur hyressättningssystemet ser ut och varför hyran i Sverige förhandlas fram för att hitta en rättvis balans mellan hyresgäster och fastighetsägare. Han gick även igenom marknadshyrans konsekvenser och att man måste skifta ansvar från individen till samhället för att kunna lösa krisen som pågår nu. 

Efter det fick vi lyssna på våra egna medlemmar som berättade hur de har byggt framgångsrika lokalföreningar i Stockholm och Göteborg. Johanna Clarin och Thomas Stahl berättade om hur de har träffat flera Stockholmspolitiker och gått igenom kommunens tertialrapport för att visa på att de inte uppnår målen med att bygga fler bostäder. Andrzej Cahlenstein från Göteborg  berättade om hur de har tagit sig an Snabba hus-projektet för att utveckla det ännu mer. 

Efter det gick förbundsordförande Emma Ringqvist igenom det bostadspolitiska programmet som vår kommunikationsansvariga skulle hålla en workshop om. Workshopen gick ut på att svara på frågan ”Hur kan vi arbeta med det bostadspolitiska programmet för att göra störst skillnad?”, och medlemmarna kom fram till många bra idéer och tankar som organisationen kan med sig vidare i verksamheten. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra kloka medlemmar som hängde med oss under lördagsförmiddagen och som kom med bra inspel och idéer som vi förhoppningsvis snart kan förverkliga.