Berätta din historia

Har du fått släpa flyttlådor mellan andra- eller tredjehandskontrakt, inte vågat säga ifrån till hyresvärden eller tvingats flytta tillbaka till föräldrarna? Dela med dig av din historia här!

Du kan välja att dela din berättelse enbart med oss. Du kan också ge oss tillåtelse att dela berättelsen vidare i våra kanaler och i möten med politiker och bransch. Om du vill kan vi dessutom kontakta dig när vi får intervjuförfrågningar från media. Välj det eller de alternativ som passar dig bäst, och oavsett kommer du självklart att vara anonym.

*Om du lämnat kontaktuppgifter lagrar vi dessa i 4 år. Om du har frågor eller vill att dina uppgifter raderas, vänligen kontakta info@jagvillhabostad.nu