Metro har frågat politikerna om bostadsbristen

Tidningen Metro har frågat politikerna i Göteborg om bostadsbristen, vad de har för tips till unga bostadssökande och vad de anser om en kommunal bostadskö. Svaren är blandade och det tydligaste är väl att alla partier utom vänsterpartiet motsätter sig en kommunal bostadsförmedling baserad på kötid.

På frågan om vad de vill göra för att minska bostadsbristen i Göteborg svarade partierna så här:

Mp: “Vi vill bygga ytterligare 2000 nya bostäder i Göteborg under nästa år och fortsätta varje år. Vi vill även förbättra kollektivtrafiken till kranskommunerna så att det går snabbt att pendla.”

S: “Vi kommer under de kommande fyra åren bygga ytterligare 8000 bostäder varav 1000 ungdomsbostäder. Vi kommer även se till att inte sälja kommunens hyreslägenheter.”

V: “Det måste byggas fler bostäder. Vi föreslår minst 12 000 under kommande mandatperiod. Minst 4000 hyresrätter ska byggas av kommunala bostadsbolag. Med rimliga hyror så att människor med ‘vanliga’ inkomster ska ha råd.”

Fp: “Byggandet måste öka kraftigt, särskilt smålägenheter. Färre regleringar, mer konkurrens, sänkta skatter på byggandet, mer flexibelt byggande. Produktion och prissättning bör anpassas efter människornas behov.”

Kd: “Vår ambition är minst 10 000 nya bostäder mellan 2007 och 2012. Vi vill även införa stödformer och underlätta för hushåll med låg inkomst och unga att kunna köpa sin bostad.”

M: “Göteborg måste bli bättre på att attrahera små och nya byggare till att bygga fler och mer kostnadseffektiva bostäder. Skatterna och avgifterna på byggandet måste sänkas.”

För fler svar, gå in på länken nedan och läs hela artikeln i Metro!

Källa: Metro 5/9-06