Färre hyresrätter trots ökad nybyggnation

Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter leder till att antalet hyresrätter i Malmö minskar trots att nybyggnationen har ökat. Dock minskade antalet ombildningar under 2006 för första gången sedan 2003. Men i år väntar många på besked om att få köpa sina lägenheter.

Jan Haak, som är utredare på Stadskontoret, säger till tidningen att det är bra om folk som vill köpa sina lägenheter får göra det, men att klyftorna ökar mellan de som har råd att göra det och de som inte har råd.

I vår ska 292 lägenheter i Malmgården antagligen bli bostadsrätter, och det är i så fall den största enskilda omvandlingen hittills i staden. Folk är mest intresserade av att ombilda sina lägenheter om de bor i centrum eller västra Malmö, med störst ökning på Möllevången.

Jan Haak säger att de inte har så stora möjligheter att motverka boendesegregering och att det främst handlar om markanvisning och MKB.

Sydsvenskan skriver att:

“Beslutsfattarna är eniga om att bostadssituationen är fortsatt problematisk. Den stora inflyttningen – drygt 40 000 sedan 1990 – och högskolans tillkomst med 20 000 studenter har gjort situationen på bostadsmarknaden ansträngd.”

Tidningen har pratat med Anders Rubin, som är byggkommunalråd, och han säger att han hoppas att byggföretagen ska fortsätta bygga trots slopade statsbidrag. Han anser att det är “synnerligen jobbigt” att ombildningarna till bostadsrätt sker i samma stadsdelar som tidigare.

Källa: Sydsvenskan 10/1-07