Hyresrätter ombildas i rasande fart

I Malmö ombildas just nu hyresrätter till bostadsrätter i en enormt snabb fart. Det innebär att man i slutändan förlorar hyresrätter, eftersom det under 2006 ombildades 878 bostäder medan bara 248 nya hyresrätter byggdes. Dett är ett problem inte minst för unga som får det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

De senaste tre åren har 3 134 hyresrätter ombildats till bostadsrätter. I centrala lägen kommer det snart inte finnas hyreslägenheter kvar överhuvudtaget.

“- Det leder utan tvekan till sociala skiktningar. Bara de med god ekonomi kommer att ha råd att bo centralt, säger Jan Haak, utredare på stadskontoret.”

Det är bara i Centrum, Västra innestaden och Södra innerstaden som hyresgäster bildar bostadsrättsföreningar och köper sina lägenheter.

Man försöker från kommunen sida kompensera för utförsäljningarna genom nybyggnation, men det räcker alltså inte till.

Källa: Metro 8/1-07