SNABBA HUS är ett koncept som vi tog fram som en lösning på den akuta bostadsbristen bland unga. Konceptet går ut på att vi bygger bostäder på tillfälliga bygglov, men inte vilka bostäder som helst. Husen är modulbostäder som kan monteras ned och flyttas när tiden för bygglovet tar slut, men de har samma livslängd som ett vanligt hus. Ett tillfälligt bygglov har oftast en tid på femton år, men efter tre flyttar permanentas bostäderna.

Genom SNABBA HUS kan vi som organisation göra något konkret åt bostadsbristen. Konceptet är framtaget i samarbete med våra medlemmar vilket betyder att de är anpassade efter ungas behov och hyreskontrakten är dessutom öronmärka för unga mellan 18–30.

Vad erbjuder vi?

Vill din organisation eller företag veta mer om projektet eller ha stöd i arbetet med att förverkliga SNABBA HUS i din kommun? Vi erbjuder inspirerande föreläsningar om konceptet, genomförande av dialogprocesser samt certifiering. Vi har stor erfarenhet av att leda dialoger med unga, och har utvecklat metoder för inkluderande processer.

Presentation

jagvillhabostad.nu håller en inspirerande presentation som går djupare in på konceptet SNABBA HUS. Vi redogör för fördelarna med att bygga på tidsbegränsade bygglov, vilka kriterier som behöver uppfyllas för att uppföra SNABBA HUS samt för våra erfarenheter från projekten i Västberga, Råcksta och Norra Ängby. Presentationen är riktad mot er som vill veta mer, är intresserade av att bygga SNABBA HUS eller bara vill inspireras av innovativa idéer för bostadsbyggande.

Processledning

Vi är experter på dialog med unga. På kundens uppdrag utför vi inkluderande dialogprocesser eller utbildar aktörer som själva önskar genomföra dialog med unga under projektutveckling. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål. Inledande utbildning samt SNABBA HUS-certifiering ingår.

SNABBA HUS-certifiering

Certifieringen innehåller följande steg: inledande utbildning och vägledning för att säkerställa att projektet lever upp till bestämda SNABBA HUS-kriterier. Kontinuerliga avstämningsmöten, uppföljande granskning och utvärderande platsbesök.

Vad ger ett samarbete med Jagvillhabostad.nu?

jagvillhabostad.nu har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva innovativa projekt och kvalitativa bostäder för unga. Genom ett samarbete tar ni del av våra erfarenheter från tidigare SNABBA HUS-projekt. SNABBA HUS är ett beprövat koncept som är utvecklat tillsammans med unga, där gedigen uppföljning och utvärdering har gjorts för att säkerställa kvalitativa bostäder där unga vuxna trivs och vill bo.

“Vi på Svenska Bostäder sätter stort värde i vårt samarbete med Jagvillhabostad.nu. Inflytande och dialog med framtidens Stockholmare är viktigt för oss i ambitionen att utveckla nya bostäder. Samarbetet med jagvillhabostad.nu har gett oss inspiration och nya perspektiv på ungas vuxnas syn på boende” 

– Anna Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef Svenska Bostäder.

För vem?

Kommuner, bostadsbolag, byggaktörer, arkitektkontor eller andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill veta mer om SNABBA HUS, alternativt vill inleda ett samarbete med jagvillhabostad.nu kring att bygga fler SNABBA HUS-bostäder för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i er kommun.

Kontakt

Kontakta info@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.