SNABBA HUS

SNABBA HUS är vårt svar på den akuta bostadsbristen för unga. Konceptet bygger på flyttbara modulbostäder som uppförs på tillfälliga bygglov.

I samarbete med våra medlemmar har husen särskilt anpassats efter ungas behov och hyreskontrakten är dessutom öronmärkta för unga mellan 18–30 år.

Snabba Hus jagvillhabostad.nu Svenska Bostäder

Om SNABBA HUS

SNABBA HUS går ut på att vi bygger bostäder på tillfälliga bygglov, men inte vilka bostäder som helst! Husen är modulbostäder som kan monteras ned och flyttas när tiden för bygglovet tar slut, men de har samma livslängd som ett vanligt hus. Ett tillfälligt bygglov har oftast en tid på femton år, men efter tre flyttar permanentas bostäderna.

Konceptet kom till genom en förstudie där jagvillhabostad.nu undersökte om det skulle vara möjligt att bygga bostäder för unga på tillfälliga bygglov och på så sätt förkorta planerings- och byggprocessen. 

Tillsammans med Svenska Bostäder utvecklade och förverkligade vi ett första pilotprojekt av SNABBA HUS i Västberga, Stockholm. Därefter har fler hus byggts i Västberga, Råcksta och Norra Ängby.

“Samarbetet med jagvillhabostad.nu har gett oss inspiration och nya perspektiv på ungas vuxnas syn på boende” 

– Anna Kuylenstierna Arnström,
kommunikationschef Svenska Bostäder

När vi påbörjade projektet för mer än 10 år sen rapporterade runt hälften av landets kommuner brist på bostäder som unga efterfrågar (Boverket). År 2022 uppgav 204 kommuner bostadsbrist och 174 av 272 svarande kommuner att det råder underskott på bostäder för unga.

Att bostadsbristen för unga är svår är alltså fortfarande ett faktum. 200 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende, få har kötiden som krävs för ett hyreskontrakt eller kapitalet som krävs för att köpa en bostad, nyproduktion är ofta utom räckhåll och många tvingas bo dyrt och otryggt i andrahand. 

Går att bygga för oss
unga, om viljan finns

Går att bygga för oss unga, om viljan finns

MEN! Genom SNABBA HUS har vi visat att det går att göra något konkret åt bostadsbristen – den är ingen naturlag. Projektet säkerställer även att unga vuxna blir delaktiga i processen av utformandet av bostäderna. Att vi klarat av allt det här måste innebära att det är möjligt även för politiker och bransch, om viljan finns.

Vad erbjuder vi?

Vill din organisation eller företag veta mer om projektet eller ha stöd i arbetet med att förverkliga SNABBA HUS i din kommun? Vi erbjuder inspirerande föreläsningar om konceptet, genomförande av dialogprocesser samt certifiering. Vi har stor erfarenhet av att leda dialoger med unga, och har utvecklat metoder för inkluderande processer.

Presentation

jagvillhabostad.nu håller en inspirerande presentation som går djupare in på konceptet SNABBA HUS. Vi redogör för fördelarna med att bygga på tidsbegränsade bygglov, vilka kriterier som behöver uppfyllas för att uppföra SNABBA HUS samt för våra erfarenheter från projekten i Västberga, Råcksta och Norra Ängby. Presentationen är riktad mot er som vill veta mer, är intresserade av att bygga SNABBA HUS eller bara vill inspireras av innovativa idéer för bostadsbyggande.

Processledning

Vi är experter på dialog med unga. På kundens uppdrag utför vi inkluderande dialogprocesser eller utbildar aktörer som själva önskar genomföra dialog med unga under projektutveckling. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål. Inledande utbildning samt SNABBA HUS-certifiering ingår.

SNABBA HUS-certifiering

Certifieringen innehåller följande steg: inledande utbildning och vägledning för att säkerställa att projektet lever upp till bestämda SNABBA HUS-kriterier. Kontinuerliga avstämningsmöten, uppföljande granskning och utvärderande platsbesök.

Vad ger ett samarbete med Jagvillhabostad.nu?

jagvillhabostad.nu har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva innovativa projekt och kvalitativa bostäder för unga. Genom ett samarbete tar ni del av våra erfarenheter från tidigare SNABBA HUS-projekt. SNABBA HUS är ett beprövat koncept som är utvecklat tillsammans med unga, där gedigen uppföljning och utvärdering har gjorts för att säkerställa kvalitativa bostäder där unga vuxna trivs och vill bo.

“Vi på Svenska Bostäder sätter stort värde i vårt samarbete med Jagvillhabostad.nu. Inflytande och dialog med framtidens Stockholmare är viktigt för oss i ambitionen att utveckla nya bostäder. Samarbetet med jagvillhabostad.nu har gett oss inspiration och nya perspektiv på ungas vuxnas syn på boende” 

– Anna Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef Svenska Bostäder.

För vem?

Kommuner, bostadsbolag, byggaktörer, arkitektkontor eller andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill veta mer om SNABBA HUS, alternativt vill inleda ett samarbete med jagvillhabostad.nu kring att bygga fler SNABBA HUS-bostäder för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i er kommun.

Kontakt

Kontakta info@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.