Let the game begin

Nu är det dags för stor utförsäljning i Stockholm. Av bostäder. Allas bostäder, nämligen de inom allmännyttan. En enorm efterfrågan finns vilket har lett till att massor av människor kontaktat bostadsbolagen. Regeringen kommer under våren ta bort stopplagen som hindrar kommuner från att ombilda.

“- Bara under julen har det säkert kommit in 40 intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar, säger Sven Belfrage, vice vd för Svenska Bostäder.”

Sedan alliansen vann valet i Stockholms stad har man väntat på att kunna ombilda hyresrätterna inom allmännyttan till bostadsrätter. Precis innan jul togs beslutet och resultatet är slående: Över 100 intresseanmälningar till Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem.

Bostadsrådet Kristina Alvendal (m) har varit den som stått bakom hela idén med ombildningarna.

“- Det är en bra affär både för staden och för hyresgästerna. Men det handlar även om att de boende ska få större inflytande över sitt boende, säger hon.”

Men kritik kommer från Stellan Lundström, professor i bygg- och fastighetsekonomi på KTH. Han menar att segregationen kommer att öka ytterligare i en redan segregerad stad.

Det finns idag knappt 19 000 kommunala hyresrätter i innerstaden, men om alla som vill ombilda godkänns kommer man förlora nästan en tredjedel av allmännyttan.

Källa: Aftonbladet 15/1-07