Starkt år för bostadsbyggandet

2006 har varit ett starkt år vad det gäller bostadsbyggande, och summa sumarum har cirka 5000 lägenheter påbörjats i Stockholm. Det visar statistik från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK. Moderaterna menar att denna nivå borde permanentas.

På grund av regeringens slopande av investeringsstöden vid årsskiftet blev det en enorm slutspurt för byggandet under 2006. Och i Stockholm är det historiskt högt bostadsbyggande.

Den sista månaderna under hösten har cirka tusen så kallade Odellplattor gjutits i Stockholm.

“- Vi Stockholmspolitiker har länge slagit varandra i huvudet med siffror över byggandet, och det har varit lite tröttsamt. Nu visar siffror från USK att vi kommer upp i cirka 5 000 nya bostäder i år och det är en bra siffra, säger stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m).”

Han tycker dessutom att detta är en nivå som nu måste permanentas under de kommande åren. För att detta ska kunna bli verklighet ska man arbeta för kortare planeringstider och bostadsbyggen på icke exploaterad mark, enligt Söderlund.

Källa: Svenska Dagbladet 2/1-07