Fler bostäder förmedlas

Under 2006 slog bostadsförmedlingen i Stockholm alla rekord och förmedlade cirka 9500 lägenheter, varav 6000 från allmännyttan. Den stora ökningen gäller framför allt inlämnade lägenheter från de kommunala bolagen.

Det är enligt den preliminära statistiken som man uppger att 9500 lägenheter förmedlats. Man ökade antalet förmedlade lägenheter från lite mer än 8000 objekt under 2005 till nästan 10000 under 2006.

Dessutom växte bostadsförmedlingens kö rejält, från knappt 140 000 till strax under 180 000. Köavgiften sänktes från 325 kronor till 275 kronor per år.

Även intresseanmälningarna per lägenhet har ökat.

Källa: Dagens Nyheter 4/1-07