Alvendal: köbonus i miljonprogram ska rädda hyresrätten

Bostadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) skriver den 29 mars på DN:s debattsida att en köbonus i de kommunala bostadsbolagens internköer ska införas, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. De som bor i miljonprogramsområdena ska få dubbla sin kötid i internkön, för att kunna flytta från sitt område.

Kristina Alvendal lanserar i sin debattartikel en ny bostadspoltik för Stockholm, med syfte att rädda hyresrätten. Hon anser att kritiken mot utförsäljningen av hyresrätterna är felaktig. Dock är hyresrätten i kris menar hon och det krävs en kraftig reform av dagens politik. Alvendals recept innehåller fem punkter:

1. Internköerna ska bidra till att öka rörligheten på bostadsmarknaden, i och med att de boende i ytterområdena får dubbel kötid ska de lättare kunna flytta från sina lägenheter.

2. Läget ska speglas tydligare i hyressättningen. De kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll ska avvecklas.

3. Hyresmarknaden ska diversifieras, med olika standard, framförallt ska det kunna byggas lägenheter med lägre standard för unga.

4. Ägarlägenheter kan införas för att vitalisera hyresmarknaden.

5. Fler lägenheter behövs! De kommunala bostadsbolagen ska bygga 8000 nya hyresrätter de kommande fyra åren.

Jagvillhabostad.nu tycker att det är märkligt att Kristina Alvendal, som tidigare sagt att det inte går att undanta innerstadens lägenheter vid bostadsrättsombildningar eftersom alla kommuninvånare ska behandlas lika, nu vill frångå den principen. Den ökade tillgänglighet hon talar om på bostadsmarknaden blir nog inte så stor heller, eftersom så många lägenheter i mer attraktiva områden kommer ombildas till bostadsrätter. Dessutom blir det ju inte fler lägenheter av den rörligheten, alltså ingen förbättring för de utanför bostadsmarknaden. Vi hade hoppats på mer genomtänkta och visionära förslag från bostadsborgarrådet!

Källa: Dagens Nyheter 29/3-07