Vår replik till Mats Odell i GP

Den 28 mars skrev kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell en debattartikel i Göteborgs-Posten om att de kommunala bostadsbolagens lägenheter säljs ut för att man ska kunna bygga nya hyresrätter. Jagvillhabostad.nu köper inte det argumentet och den 1 april kunde man läsa vårt svar i GP och du kan läsa det här!

“Bostadsminister Mats Odell skriver att försäljningen av kommunala hyresrätter ska bidra till ett ökat byggande. (GP 28/3). Vi har svårt att köpa det argumentet. Ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt kommer främst att ske på de orter där de kommunala bostadsbolagen generellt sett redan har en så solid ekonomi att de utan problem kan bygga nya hyresrätter.

Menar Mats Odell att förutsättningarna för att bygga hyresrätter är så dåliga att det endast kan göras av stora bolag som kan sälja ut en del av sitt bestånd? I så fall anser vi att bostadsministern borde ägna mer tid åt att se över villkoren för hyresrätten. Mats Odell skriver också att framtiden för bostadssektorn ser bra ut, trots slopade investeringsbidrag, och då blir det ännu märkligare att det krävs en försäljning av kommunala hyresrätter för att ha möjlighet att bygga nytt.

Regeringen brukar framhålla att det behövs långsiktiga spelregler för nyproduktion av hyresrätter, och det håller vi med om, men vi är tveksamma inför det långsiktiga i att sälja ut en del av ett bolags bestånd och därmed framtida inkomster, för att få ett enstaka uppsving i kassan.

Blir utan valmöjlighet

Vi menar att regeringens perspektiv är glasklart, fokus ligger på dem som redan är inne på bostadsmarknaden, det är de som får ta del av den ökade valfriheten. De som redan valt en gång ska få välja igen och vi som aldrig fått chansen att välja, unga vuxna utanför bostadsmarknaden, står återigen utan valfrihet.

Av ekonomiska skäl kan unga mest efterfråga hyresrätter, men regeringens politik innebär att hyresrättsmarknaden minskar drastiskt, och det i en tid då en miljon unga ska ut på bostadsmarknaden. De som är födda mellan 1986 och 1995 är bara sex procent färre än rekordgenerationens 40-talister, och för dem ser vi ingen ljusning. Nybyggnationen kan inte på långa vägar kompensera för det bortfall av hyresrätter som är konsekvensen av ombildningen från hyresrätter till bostadsrätter som Odell förespråkar.

Vi är glada över att Mats Odell säger sig ta bostadsbristen på stort allvar, och enligt honom visar siffror från Boverket att utvecklingen går i rätt riktning, men vi kunde i Boverkets Indikatorer från februari 2007 apropå de slopade statliga stöden läsa att “Förändringarna leder till en åtstramning av bostadsbyggandet”, och då i synnerhet hyresrätter. Det bådar illa för morgondagens (och dagens!) bostadskonsumenter.

Mats Odell, det krävs något större än hyresgarantier för att hjälpa unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.

Tobias Olsson och Linn Matic
Jagvillhabostad.nu Göteborg”