Carin Jämtin: (s) har varit för dåliga på bostadspolitik

Det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin skriver den 15 mars på DN Debatt att socialdemokraterna har varit för dåliga på att utforma en politik som lockar stockholmarna, och att de saknar en bostadspolitik för framtidens storstad.

 Carin Jämtin skriver att i Stockholm är bostaden en handelsvara och socialdemokraternas gamla slagord om att bostaden ska vara en rättighet och inte just en handelsvara duger inte längre. Hon skriver:

“-Boendekostnaderna är höga. Skillnaderna i bostadsmiljö är oacceptabel, inte bara hos privatvärdarna utan också i delar av allmännyttan har underhållet inte varit tillräckligt. Därför efterlyser jag en politik som fortsätter och förstärker arbetet för rättvisa villkor på bostadsmarknaden, som lyfter frågor kring energieffektivitet, hållbarhet och uppmuntrar fortsatt byggande samtidigt som hyrorna hålls nere.”

Källa: DN Debatt 15/3-07