Svenska fastighetsmarknaden är välmående

Det går bra för Sverige – den svenska fastighetsmarknaden klassas som den fjärde största i Europa. Orsaken anges vara stabila regelverk, en finansmarknad som funkar bra och en fastighetsmarknad med likviditet och genomskinlighet. Allt detta Charlotte Strömberg, vd för Jones Lang LaSalle i Norden.

Bara under 2006 investerades 132 miljoner i svenska fastigheter, något som är en ökning med 43 procent från året innan.

“- För fem år sedan ansågs svenska fastighetsmarknaden vara “semi-transparent”. Idag klassificeras den som “mycket transparent”. Förbättrad kvalitet och tillgänglighet av marknadsdata, starka redovisningsprinciper och hög professionell standard gör att vi i dag har en väl fungerande marknad med god likviditet och låg affärsrisk, säger Charlotte Strömberg.”

I Stockholmsregionen är efterfrågan på fastigheter enorm och även där ser man en ökning. Direktavkastningen i centrala lägen kommer allt närmare nivåerna i exempelvis Paris och Barcelona.

Källa: Tidningen Fastighetsaktien 16/3-07