Lägre byggtakt i Uppsala

Under 2007 och 2008 kommer bostadsbyggandet att fortsätta i Uppsalaregionen, men inte i lika hög takt som tidigare. Politiker i kommunledningen tror att det är en tillfällig svacka, som beror på att det statliga investeringsstödet för byggande togs bort vid årsskiftet.

Länsstyrelsen i Uppsala län uppger att kostnaderna för byggproduktion ökat med 15 till 20 procent när det statliga stödet försvann. De säger också att det blir olönsamt att bygga hyresrätter i framtiden utan stöd.

Det finns också en risk att byggen som planerats aldrig kommer att bli av, vilket kan resultera i stora förluster för byggherrarna.

Enligt länsstyrelsen i Uppsala kommer man att bygga 1400 hyresrätter färre under 07-08 jämfört med motsvarande period tidigare år. Alla uppgifter är baserade på en nyligen gjord enkätundersökning om byggandet i länet.

Från majoriteten i stadshuset, eller närmare bestämt moderaterna, tror man att det är en tillfällig svacka för att byggföretagen dröjer lite att anpassa sig efter de nya förhållandena utan statligt stöd.

Under 2006 byggdes det dessutom ovanligt mycket eftersom många ville hinna med att få investeringsstödet innan årsskiftet.

Källa: Uppsaladirekt.com 15/3-07