Klyftorna ökar i Göteborg

Stadskansliet har gjort en analys av läget i Göteborg och det är allt annat än trevlig läsning. Göteborg är värst på boendesegregation av landets tre storstäder, och klyftorna bara ökar. Den etniska och den ekonomiska integrationen sammanfaller allt mer.

Göteborgs-Posten redovisar siffror från stadskansliets analys som visar att medan medelinkomsten i Älvsborg ökat från 256 000 kronor år 1992 till 356 000 i dagsläget, har den i Bergsjön sjunkit från 1992 års 141 000 kronor.

Catharina Thörn är sociolog vid Göteborgs Universitet och hon säger till Göteborgs Fria att:

“-Den här utvecklingen kommer att få ohållbara konsekvenser om ingenting görs. Att vissa grupper har sämre förutsättningar och svårare att ta sig in i samhället är allvarligt. Det skapar stor ilska och frustration och det är någonting man borde ta på betydligt större allvar.”

Thörn menar att boendesegregationen har bekämpats på fel sätt, man har bara satsat på de “utsatta” stadsdelarna och inte sett staden som en helhet. Hon anser också att de senaste årens bostadspolitik har förstärkt segregationen, och tar som exempel satsningar på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Källa: GP 15/3-07 och Göteborgs Fria Tidning 25/3-07