Mats Odell: Ombildning gör det möjligt att bygga nytt

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell skriver den 27 mars på Göteborgs-Postens debattsida att ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt som regeringen nu öppnar upp för kommer göra det möjligt att bygga nya hyresrätter.

Mats Odell skriver i tidningen att antalet påbörjade bostäder kommer öka, trots att regeringen har slopat investerings- och räntebidragen. Enligt honom beror den positiva utvecklingen på att hushållen nu har mer pengar och därmed kan efterfråga bostäder, tack vare “ökad sysselsättning, inkomstskattesänkningar och ett lågt ränteläge”.

Mats Odell menar att byggandet kommer öka ännu mer i och med att stopplagen tas bort, då bostadsbolagen kommer få kapital för att bygga nya bostäder i och med försäljningen av de befintliga hyresbostäderna. Samtidigt slår han ett slag för att hyresrätten är en väldigt viktig boendeform, speciellt på en arbetsmarknad som kräver flexibilitet.

Odell skriver också att:

“I propositionen förstärks också alliansens sociala bostadspolitik ytterligare genom att vi föreslår att kommuner får rätt att utfärda hyresgarantier för hushåll som av olika skäl nekas hyreskontrakt.”