Homosexuella har svårare att få lägenhet

En ny forskarrapport visar att det är svårare för ett homosexuellt par att få lägenhet än vad det är för ett heterosexuellt par. Föga förvånande kanske, men nu kan det bevisas vetenskapligt.

Forskarna lät två fiktiva par, Fredrik och Malin samt Per och Johan, svara på 408 lägenhetsannonser under två veckors tid. Undersökningen gjordes enbart med privatvärdar som fokus.

Fredrik och Malins ansökningar gav kontakt med hyresvärd i 56 procent av fallen, medan Per och Johan fick kontakt i 44 procent av sina ansökningar. Cirka en tiondel av hyresvärdarna svarade inte alls på det homosexuella parets ansökan utan uteslutande på det heterosexuella parets.