SCB-statistik över byggandet 2006

SCB har presenterat ny statistik för bostadsbyggandet under 2006. Jämfört med år 2005 har byggandet ökat med 29 procent, från 23 068 lägenheter till 29 832 stycken. Störst har ökningen varit för lägenheter i flerbostadshus, 45 procent.

Studentbostadsbyggandet har också det ökat, med 17 procent jämfört med året innan. Av lägenheterna i flerbostadshus var 28 procent ägda av allmännyttiga bolag, 45 procent bostadsrätter och övriga enskilda ägare 26 procent.

30 procent av landets byggande ägde rum i Stockholmsregionen.

Källa: Pressmeddelande SCB 2/5-07