Skärpta kontroller av svart andrahandsuthyrning

Allmännyttan i Stockholmhar skärpt sina kontroller av svart andrahandsuthyrning. Hos Stockholmshem hyrdes 384 av 886 granskade lägenheter ut svart. Även Svenska Bostäder har inlett en omfattande granskning.

Thomas Mundebo är utredare på Stockholmshem, och han har undersökt runt 1000 lägenheter. Av dem är 886 avslutade ärenden, och som sagt hyrdes drygt var tredje av dem ut utan värdens tillstånd. Där har nu förstahandshyresgästen vräkts. Även andrahandshyresgästen kastas ut.

Svenska Bostäder har två anställda som granskar bolagets bestånd på Järvafältet, och ännu har man inte några siffror på hur stor omfattning den svarta marknaden har. Amra Barlov som är uthyrningssamordnare på bolaget säger:

” – Men många ärenden har startats och vissa hyresgäster ger sig direkt och godtar uppsägningen. Vi går inte bara på indikationer utan kartlägger nu systematiskt fastighet för fastighet. Hur vi går till väga i detalj vill jag inte kommentera.”

Källa: Dagens Nyheter 9/5-07