Hyresrätterna blir färre

Ombildningar av privata hyresrätter gör att antalet hyresrätter i Göteborg minskar, trots nybyggnation. De lägenheter som ombildats ligger i innerstan, och nybyggnationen har inte ens varit hälften så stor som det antal som ombildats.

År 2001 till 2006 har 9435 hyresrätter ombildats till bostadsrätter och under samma tid så har det byggts 4094 nya hyresrätter, varav 1915 var studentlägenheter. Dessutom ingår även äldreboenden och andra specialupplåtelseformer i den totala siffran.

Hem&Hyra har pratat med Hyresgästföreningens Lennart Sjöstedt, som är oroad av utvecklingen, samt Fastighetsägarnas Magnus Ersman som säger att ombildningarna är en följd av att hyresmarknaden inte fungerar.

Källa: Hem&Hyra 8/5-07