Nyheter

Hyresrätterna blir färre

Ombildningar av privata hyresrätter gör att antalet hyresrätter i Göteborg minskar, trots nybyggnation. De lägenheter som ombildats ligger i innerstan, och nybyggnationen har inte ens

Läs Mer »

Hyresrätterna blir färre

Ombildningar av privata hyresrätter gör att antalet hyresrätter i Göteborg minskar, trots nybyggnation. De lägenheter som ombildats ligger i innerstan, och nybyggnationen har inte ens

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »