Gästföreläsning: Gårdstensmodellen med Tapio Salonen

Gårdstensmodellen – sitter allmännyttan på nyckeln för att bryta utanförskap?

Gårdsten, ett klassiskt miljonprogramsområde utanför Göteborg, har genom sitt allmännyttiga bostadsbolag genomfört en stor förändringsresa med målet att göra området tryggare och försvinna över listan på utsatta områden. Projektet, som både har hyllats och kritiserats, har fått namnet Gårdstensmodellen och kan komma att spridas till fler bostadsområden. Vilken roll har fastighetsägare i att motverka otrygghet och utsatthet? Och sitter allmännyttan på nyckeln till att minska på boendesegregationen och dess följder?

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet och författare till boken ”Samhällsbygget Gårdsten – allmännyttans framtid?”, berättar om sin syn på arbetet i Gårdsten och vilken roll han anser att allmännyttan bör ta framöver.

Gästföreläsningen genomförs digitalt den 23 maj klockan 17:00-18:00. Länk till föreläsningen skickas ut efter anmält deltagande. Anmäl dig här.

———–

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Vi kämpar för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt. Hos oss får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden.