Vass politik för att lösa bostadskrisen

Under jagvillhabostad.nu förbundsstämma antogs nya politiska förslag till vårt bostadspolitiska program. jagvillhabostad.nu följer aktivt hur bostadsmarknaden drabbar oss unga och en del i vårt arbete är att ta fram skarpa bostadspolitiska förslag för att ta oss ur bostadskrisen.

Läget på bostadsmarknaden är mörkt och ungas situation förvärras ytterligare av att bostadsbyggandet störtdyker. Men situationen behöver inte vara så. jagvillhabostad.nu har ett brett bostadspolitiskt program med förslag för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt. 

Under förbundsstämman las två politiska punkter till, ett angående vräkning av barn samt ett om att lån bör baseras på betalningsförmåga och inte civilstånd. Även ett nytt kapitel om EU:s roll i bostadspolitiken las till. 

Vräkning av barn

Sverige har en nollvision om att inga barn ska vräkas från sina hem, men trots det så har antalet barnfamiljer som vräks ökat kraftigt under de senaste åren. jagvillhabostad.nu anser att hushåll med barn inte ska kunna vräkas samt att vräkning inte får användas som kollektiv bestraffning.

Kompislån

Banken bör ge lån utifrån betalningsförmåga och inte civilstånd. I dagens samhälle väljer fler och fler att leva alternativa livsstilar genom nya former av anställningar, relationer och boenden. Detta bör inte vara ett hinder för att få köpa en bostad. 

EU:s bostadspolitik

Europeiska Unionen är en betydande politisk arena för att vi ska kunna lösa bostadsbristen i Sverige. Därför antog jagvillhabostad.nu det helt nya kapitlet “EU:s bostadspolitik”.

Här kan du vårt bostadspolitiska program.