Rapportsläpp: Vad vill partierna göra i Bryssel?

Om en dryg vecka stänger vallokalerna och vi vet vilka politiker som kommer representera Sverige i Europaparlamentet de kommande fem åren. jagvillhabostad.nu har hört av sig till samtliga partier och frågat hur de ser på unionens roll i Sveriges bostadspolitik – ska EU:s inflytandet öka eller minska under kommande mandatperiod?

Rapporten tydliggör en bred samsyn när det gäller att arbeta för det nationella självbestämmandet över bostadspolitiken. Samtidigt har alla partier olika förslag som antingen indirekt eller direkt berör bostadspolitiken i Sverige. Bland annat nämns fördjupat samarbete av EU:s inre marknad samt klimatkrav, energieffektiviseringar och renoveringsstöd. Som enda parti föreslår Vänsterpartiet att EU:s statsstödsregler måste förändras för att möjliggöra en allmännytta utan vinstkrav i Sverige.

Om bostadspolitiken brukar vara osynlig inför ett riksdagsval så är det ingenting i jämförelse med EU-valet. Vi valde därför att sammanställa en rapport där vi undersöker hur partierna faktiskt ser på EU:s roll i svensk bostadspolitik. Vi ville även belysa komplexiteten i att behålla bostadspolitik som en nationell angelägenhet samtidigt som det finns EU-lagstiftning som påverkar vilken politik vi kan bedriva på hemmaplan. ”, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.

Läs rapporten här.