Fastighetsskatteförslaget får mest kritik

Regeringens förslag om en förändrad fastighetsskatt får mycket kritik från remissinstanserna. Tungviktare som Skatteverket och Boverket underkänner det, i gott sällskap med de flesta övriga instanser. Privata affärer har gjort sammanställningen.

Svenskt Näringsliv och LO menar att en höjd reavinstskatt minskar rörligheten på bostadsmarknaden, och Villaägarna vill sänka den skatten, snarare än att höja den. Finansieringen ska enligt dem ske genom en avgift som även bostadsrättsinnehavare ska betala.

Skatteverket menar att förslaget är underfinansierat, då staten aldrig kommer få in alla pengar som idag är uppskjutna reavinster, vilka idag står för 200 miljarder.

Boverket anser att regeringens förslag gynnar de som har en dyr villa i ett storstadsområde, på bekostnad av den som har en billigare bostad i exempelvis Norrland. Dessutom missgynnas de som bor i hyresrätt, vilket betyder att hushåll med svag ekonomi får det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, skriver Privata Affärer.

Källa: Privata affärer 18/8-07